StemFlo® je jedini dodatak hrani svoje vrste, potpuno prirodan i naučno testiran za efikasnost. Kao najmodernija mešavina antioksidanata i enzima koji potpomažu optimalnu cirkulaciju krvi, Stemflo je specijalno dizajniran da pomogne "protoku" unutrašnjeg potencijala i hranljivih sastojaka kroz telo, pomažući vašem telu u potrebi za unutrašnjim potencijalom. Dodaci hrani takođe pomažu telu kod smanjenja oksidativnog stresa i čišćenja krvi od toksina.

Ključne prednosti

Podržava cirkulaciju i protok krvi Smanjuje oskidativni stres Smanjuje višak fibrina Promoviše zdravo starenje Nourishes your blood vessels and supports their elasticity Supports your body’s inherent defense system Boosts energy processes Boosts vitality and contributes to healthy longevity

PODRŽAN OD STRANE NAUKE DA

U jednom istraživanju, dokumentovano je da pomaže optimalnom protoku krvi,posebno u kapilarima, smanjenjem krvnih markera povezanih sa proizvodnjom fibrina i oksidativnim stresom. Fibrin je protein koji se može nagomilati i ometati optimalan protok krvi.
Prema rečima Dr.Mire Gadzale Starijeg Zamenika predsednika., Istraživanje i Razvoj , "Ono što je jedinstveno u formuli Stemflo-a je mešavina moćnih antioksidanata i botaničkih svojstava, dizajniranih da podrže optimalan protok krvi u kapilare. Rezultat je da Stemflo optimizira dostavu unutrašnjeg potencijala svakom tkivu u telu."

TROSTRUKA PODRŠKA ZA VAŠE ZDRAVLJE
StemFlo donosi trostruku odbranu tako što podržava sposobnost vašeg tela da obnavlja sebe. Sastoji se od mešavine prirodnog bilja, hranljivih materija i biljaka. Stemflo pomaže kao podrška cirkulaciji krvi nudeći sledeće:

Smanjuje oksidativni stres: StemFlo sadrži moćne antioksidantske sastojke koji pomažu u smanjenju oksidativnog stresa, Stemflo pomaže održati u normali oksidativna oštećenja i proizvodnju fibrina.
Razlaže višak fibrina: Stemflo sadrži proteolitske enzime koji pomažu varenju fibrina. Smanjuje nagomilavanje viška fibrina i obezbeđuje optimalan protok krvi u manje krve sudove i kapilare.
Smanjenje oskidativnog stresa- Detoksikacija: Stemflo sadrži sastojke koji pomažu u otklanjanju toksina iz tela.

Savršeno partnerstvo:
StemFlo® i SE2®

Stemflo je važan deo dnevnog unosa unutrašnjeg potencijala i radi najbolje u kombinaciji sa SE2®, koji podržava prirodno oslobađanje unutrašnjeg potencijala samog tela.
Sve navedene izjave nisu potvrđene od strane Uprave za Hranu i Lekove SAD.
Ovi proizvodi nisu namenjeni za dijagnozu, prevenciju ili lečenje bilo koje bolesti.
INFORMACIJE O CENAMA
OPCIJE ZA NARUDŽBINU CENA
1 pakovanje StemFlo (Retail) 6.780,00 din.
1 pakovanje StemFlo (Wholesale) 5.150,00 din. **
StemFlo Single Bottle - Autoship (VIP) 5.150,00 din.
StemFlo Single Bottle - Autoship (IBP AutoShip) 4.750,00 din. **
** MORATE BITI STEMTECH-OV NEZAVISNI BIZNIS PARTNER KAKO BI KUPILI PROIZVODE PO VELIKOPRODAJNIM CENAMA.
Registrujte se za informacije iz Stemtech-a